Quantcast
Kapat
(0) Ürün
Alışveriş sepetinizde ürün yok.
Kategoriler
  Filtreler
  Ayarlar
  Arama

  Güneşten Elektrik Üretimi Teşvikleri - Mart 2022

  Güneşten Elektrik Üretimi Teşvikleri - Mart 2022

  GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN GETİRİLEN SON TEŞVİK, DESTEKLER VE DEĞİŞİKLİKLER – MART 2022

  Bu yazımızda Güneş kaynaklı elektrik üretimine yönelik olarak Mart 2022 itibarıyla kanun ve yönetmeliklerle getirilen ilave teşvik  ve desteklere değinmek istiyoruz.

  1. Konutlar için kurulacak Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde Vergiden Muafiyet ;

  Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ile, Güneş kaynaklı yapılacak elektrik üretim tesislerinden sisteme yapılacak ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi satışından elde edilecek gelir, Kanunun Vergi muafiyetini düzenleyen 9.maddenin 9. fıkrası ile evvelce 10 kW’a kadar olan kurulacak tesislerde ki üst sınır 10 kW iken bu muafiyet yapılan değişiklik ile 25 kW a çıkarıldı

  İlgili mevzuatta yer aldığı şekliyle “yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 25 kW’a kadar (25 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) denmek suretiyle bu amaçla bu güce kadar kurulacak yenilenebilir kaynaklı üretim tesisi gelirleri vergiden muaf olacaktır.

  Güneşten Elektrik Üretimi Teşvikleri - Konut

  1. Konutlar için kurulabilecek yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim kapasitesinin 10 kW’tan  25 kw’a çıkarılması;

  Yukarıda yer alan vergi kanununda yapılan değişlik sonrası beklendiği üzere Konutlar için önceden 10 kW’a olan üst sınır 25 kw’a kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar olarak adlandırılan mevzuatta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yapılan değişikliğin 12 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe girmesi ile bu sınır bu tarihten sonra kurulacak elektrik üretim tesisleri için 10 kilovattan 25 kW olarak artırılmış oldu.

  Eski adı 10 kw’a kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar  bu Usul esasların adı da 25 kw’a kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar oldu, 25 kW’a kadar olan başvurular Lisanssız Elektrik Üretim  Yönetmeliğinde ki hükümlerden ayrı olarak 25 kw’a kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar olarak adlandırılmış ve bu usul ve esaslar göre yürütülmektedir.

  Yönetmelikten ayrı olarak belirlenen ve 25 kW’a kadar kurulacak tesisler için  yapılacak başvurularda diğer ilgili yönetmelik hükümlerinden farklı olarak  bu usul ve esaslarla başvurulara sadelik kolaylık ve başvuru ve sonuçlandırma süresi ve yöntemi hızlandırılarak kolaylaştırılmıştır.

  25 kW üzerinde ki kapasitede yapılacak başvurular ile usül ve esaslarda belirtilmeyen diğer konularda  Lisanssız Elektrik Üretim  Yönetmeliği hükümlerine tabi olacak ve 25 kW üzeri başvurular yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

  Villa, Müstakil Ev, Yazlık olarak kullanılan konutlarda olduğu gibi site apartman dairelerinin yer aldığı Apartmanlarda yapılacak güneş kaynaklı elektrik üretimine yönelik tesislerde bu kapasitenin artırılması ile özelliklede site apartman gibi ortak kullanımlı alanlarda kullanılan ortak elektrik giderleri için daha büyük kapasitede elektrik üretim tesisi kurulabilecektir.

  İhtiyaç fazlası ve elektrik enerjisinin kullanılmadığı zamanlarda da zaten var olan 10 yıl boyunca bölgenizdeki görevli elektrik şirketlerince satın alımı ile elde edilecek gelir için de 25 kW’a kurulu güce kadar kurulmuş tesislerin üretebileceği ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi vergiden muaf olarak satılabilecektir.

  1. Sanayi ve Tarım abone grubunda kurulacak kapasite sözleşme gücünün iki katına çıkarılması;

  Sanayi ve Tarım abone grubunda yer alan işletmeler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmalarına olanak tanındı . Daha önce sözleşme gücü ile sınırlı kurulabilecek tesis kapasite sınırı Elektrik Piyasası Kanununun 14. Maddesinin g bendinde yapılan değişiklik ile Lisanssız elektrik üretimi amacıyla kurulacak tesiler artık abonelik güçlerinin iki katı kadar tesis kurabileceklerdir.

  1. Lisanssız Güneş Elektrik Santrali Yatırımları 4. Bölge Yatırım Teşvikleri kapsamına alındı;

  Hali hazırda yürülükte olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 24 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5209 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Lisanssız GES yatırımlarına bulunduğu bölge neresi olursa olsun 4. Bölge yatırım teşviği getirildi. Böylece Lisanssız Güneş Elektrik Santrali yatırımlarına sözleşme gücü ile sınırlı olmak üzere faiz ve kar payı hariç tutulması suretiyle

  • KDV istisnası

  • Gümrük Vergisi Muafiyeti

  • Yatırıma Katkı Oranı Organize Sanayi Bölgeleri dışında yüzde % 30 içerisnde ise yüzde % 40 oranında ödeyeceği kurumlar vergisinden düşmek suretiyle  yüzde % 70 ine kadar aşan kısmı da sonraki yıllara aktarılmak üzere vergiden düşürülmesi

  • Sigorta Primi İşveren hissesi desteği ise OSB içinde 7 yıl OSB dışında 6 yıl boyunca uygulanacaktır.

  Bu teşvik kapsamında yatırımın teşvik belgesi alabilmesi ve bu te teşviklerden faydalanması için yatırımın 240 kW üzerinde olması gereklidir.

  Ayrıca İthal güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi yatırımlarında yurt dışından temin edilen güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri teşvik belgesi kapsamında olmayacaktır.

  Bu yeni destek ile kurumlar vergisi ödeyen sanayicilerin öztüketim GES yatırımlarının geri dönüş süreleri daha da kısalmış olacak,  elektrik fiyatlarındaki artışların global bazda etkileri sebebiyle daha da artacağı göz önüne alındığında bunun yanında yeşil enerji yatırımlarına olan finansman desteği de Güneş kaynaklı elektrik üretim tesisi yatırımını daha da cazip hale getirmektedir.

  Teşvik belgesi alınarak bu yatırımlar için ile ilgili her türlü iş ve işlem için kullanıcılar tarafından E-TUYS aracılığıyla Bakanlığa (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) müracaat edilmelidir.

  Güneşten elektrik üretimi ve mevcut teşviklerden yararlanmak için hemen bizimle iletişime geçebilir, anahtar teslim kurulum talep edebilirsiniz.

  Yorumunuzu bırakın
  *