Quantcast
Kapat
(0) Ürün
Alışveriş sepetinizde ürün yok.
Kategoriler
  Filtreler
  Ayarlar
  Arama

  Güneş Enerjisi Hakkında 46 Gerçek

  Güneş Enerjisi Hakkında 46 Gerçek

  Güneş Enerjisi Hakkında Gerçekler

  Güneş panelleri ile güneş enerjisinden yararlanmak, sürdürülebilir enerji ve enerjide bağımsızlık kazanmanın en temiz yollarından biridir. Güneş enerjisinin avantajları ve bir bütün olarak sektör hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.

  1.Güneş Enerjı̇sı̇ Dünyanın En Bol Enerjı̇ Kaynağıdır

  Tek bir saat içinde dünyaya, tüm insanlığın bir yıl boyunca ihtiyaç duyduğundan daha fazla güneş enerjisi ulaşmaktadır. Güneş panelleri, güneş fotovoltaik (PV) hücrelerini kullanarak bu temiz enerji kaynağından yararlanır.

  2. Güneş Enerjisi̇ Ücretsiz Bir Enerji̇ Kaynağıdır

  Güneş enerjisi tamamen bağımsız, erişilebilir ve bol miktarda bulunan bir enerji kaynağıdır. Işığın güneşten dünyaya 90 milyon mil gibi bir mesafeyi kat etmesi 10 dakikadan az sürmektedir ve bu her gün durmaksızın gerçekleşir.

  3. Güneş Enerjı̇sı̇nı̇ Tüm Evı̇nı̇zde Kullanabı̇lı̇rsı̇nı̇z

  Güneş enerjisi aydınlatma, klimalar, sıcak su ısıtıcıları, termal ısıtma, havalandırma fanları, elektrikli aletler ve daha fazlasını çalıştırmak için en güvenli ve en çevreci çözümlerden biridir.

  4. Güneş Enerjisi Işıma Isı Ve Işıktan Oluşur

  Güneş enerjisi, güneş tarafından üretilen bir enerji türüdür. Güneşte, hidrojen atomlarındaki protonların güneşin çekirdeğinde çarpışması ve bir helyum atomu oluşturmak için birleşmesi olan nükleer füzyon yoluyla oluşmaktadır. Bu süreç ışıma ısısı ve ışık üretir.

  5. Güneş Enerjı̇sı̇ İlk Kez M.Ö. 7. Yüzyılda Kullanılmıştır

  Teorik olarak, güneş enerjisi ilk olarak M.Ö. 7. yüzyılda insanlar tarafından büyüteçlerle ateş yakmak için güneş ışığı kullanılarak kullanılmıştır. Daha sonra M.Ö. 3. yüzyılda Yunanlılar ve Romalılar dini toplantılarda meşalelerini yakmak için aynalarla güneş enerjisinden yararlanmaya başlamışlardır. Çin uygarlığı, daha sonra M.S. 20 yılında meşalelerini yakmak için ayna kullanımını belgelemiştir.

  6. Güneş Enerjisi Resmi Olarak 1839 Yılında Keşfedilmiştir

  Alexandre Edmond Becquerel "fotovoltaik etkiyi" 1839 yılında, kömürle çalışan ilk elektrik santralinin kurulmasından bir yıl sonra keşfetmiştir. Fotovoltaik etki, güneş ışınlarının çarptığı bir iletkende elektrik akımı oluşması anlamına gelmektedir.

  7. Silikon Güneş Panelleri 1954 Yılında Üretildi

  Bell Labs, 1954 yılında modern silikon fotovoltaik hücrelerin yaratılmasından sorumludur. O zamandan bu yana, bu hücrelerin verimliliği dört kattan fazla artarken, fiyatı da önemli ölçüde düşmüştür.

  8. Güneş Enerjı̇sı̇ Dünyanın En Popüler Yenı̇ Elektrı̇k Üretı̇m Şeklı̇dı̇r

  Güneş enerjisi, güneş panellerinin azalan maliyeti ve artan verimliliği nedeniyle hızla tercih edilen yeni bir elektrik sağlama alternatifi haline gelmiştir.  2030 yılına kadar Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesinin 2030'a kadar 30 gigawattı aşacağı öngörülmektedir.

  9. Güneş Enerjı̇sı̇ Kı̇rlı̇lı̇ğe Sebep Olmamaktadır

  Üretim sürecinde ortaya çıkan kirlilik bir yana, güneş enerjisi dünyadaki en temiz, en sürdürülebilir enerji kaynaklarından biridir. Ancak, tüm paneller eşit kapasitede üretilmemektedir. SolarAVM güneş panelleri mümkün olan en sürdürülebilir ve kaliteli şekilde üretilmektedir.

  10. Güneş Enerjı̇sı̇ Dünya Sağlığını İyı̇leştı̇rı̇yor

  Fosil yakıtların yakılması zehirli kirlilik oluşturur ve küresel sağlık üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir. Kirlilik, HIV veya sıtma kadar çok insanı etkilemekte ve çocuklar, yaşlı yetişkinler ve tüm canlı bitkiler ve hayvanlar için tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Güneş enerjisi, elektrik üretimi için kullanılan fosil yakıt miktarını büyük ölçüde azaltır, yani havaya (ve ciğerlerimize) daha az kirlilik karışır.

  11. Güneş Panellerı̇ Evı̇nı̇zı̇n Mali Değerı̇ni Artırabı̇lı̇r

  Yapılan birkaç araştırma, güneş paneli kurulumlarının evinizin yeniden satış değerini, yaklaşık %4,1'i kadar artırdığını göstermiştir.

  12. Güneş Enerjı̇sı̇ Elektrı̇k Faturalarını Düşürmeye Yardımcı Olabı̇lı̇r

  Yaşadığınız yere bağlı olarak, sayaç sisteminden faydalanabilir ve ürettiğiniz fazla enerjiyi geri satabilirsiniz. Finanse etmeye karar verseniz bile, aylık sayaç kredisi ödemenizin ortalama elektrik faturanızdan daha az olma ihtimali vardır.

  13. Güneş Sı̇stemlerı̇ Garantı̇ İle Gelı̇r

  Çoğu güneş enerjisi sistemi, genellikle 25 ila 30 yıl garanti servisi ile gelir. Gumbel Group, SolarAVM güneş panelleri için üç adet 25 yıllık garanti planı sunmaktadır. Bunlar, sistemin kalitesini garanti eden bir ürün garantisi, arızalı panelleri onarmak veya değiştirmek için bir işçilik garantisi ve en yüksek güç üretimini sağlayan bir performans garantisi içerir.

  14. Güneş Panellerini Doğrudan Satın Almak Zorunda Değilsiniz

  Bir güneş paneli sistemi edinmek için doğrudan nakit ödeme yapmak zorunlu değildir. Güneş enerjisini karşılamanın ve avantajlarından yararlanmanın başka birçok yolu vardır. Güneş enerjisi sistemi sahipleri için düşük faizli kredilerin yanı sıra diğer finansman seçenekleri de mevcuttur. Ayrıca, güneş enerjisi vergi kredisi gibi teşviklerin yanı sıra, güneş enerjisine geçme maliyetini düşürmeye yardımcı olacak indirimler ve teşvikler de vardır.

  15. Dünya 174 Petawatt (Pw) Güneş Radyasyonu Alır

  Dünya her gün yaklaşık 174 PW güneş radyasyonu almaktadır. Bir PW, bir katrilyon watt'a eşittir. Dünya'ya çarpan güneş radyasyonunun yaklaşık %30'u üst atmosferde kalır ve daha sonra uzaya geri yansıtılır. Geri kalanı bulutlar, okyanuslar ve karalar tarafından emilir.

  16. Güneş Yalıtımı Su Döngüsünde Rol Oynar

  Güneş ışınımı Dünya'nın bulutları, okyanusları ve karaları tarafından soğurulduğundan, sonuç olarak sıcaklıkları artar ve su döngüsünü besler. Okyanuslardan sıcak hava yükselir ve bu da konveksiyona (ısıyayım) neden olur. Bu hava daha sonra yükseklere çıkar ve su buharının yoğunlaşmasıyla bulutlar oluşur. Bu bulutlar yağmura neden olur ve suyu Dünya yüzeyine geri getirerek su döngüsünü tamamlar.

  17. Güneş Enerjisi Dolaylı Olarak Biyokütle Oluşturur

  Güneş enerjisi, bitkiler sayesinde fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye dönüştürülür. Bu kimyasal enerji sonunda ısı veya elektrik üretmek için yakıt olarak kullanılan bitki veya hayvan materyali olan biyoyakıt olarak da adlandırılan biyokütleyi oluşturur. Odun, enerji bitkileri, bahçelerden, çiftliklerden ve ormanlardan gelen atıkların hepsi biyokütle örnekleridir. Bunlar uzun süreler sonunda fosil yakıtlara dönüşür.

  18. Bahçecı̇lı̇k Ve Tarım Güneş Enerjı̇sı̇nden Fazlasıyla Yararlanmaktadır

  Güneş enerjisini maksimum potansiyelde kullanmak için ekim döngülerinin zamanlaması ve benzer seviyelerde güneş ışığına ihtiyaç duyan bitki çeşitlerinin uygun şekilde karıştırılması gibi tekniklerde uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Bahçecilik ve tarım sektörlerinde çalışanlar, güneş radyasyonunu (ışığı) ısıya dönüştürdükleri ve belirli ürünlerin yıl boyunca yetiştirilmesini teşvik ettikleri için yaygın olarak seraları kullanmaktadır.

  19. Güneş Enerjisi, Güneş Enerjisiyle Çalışan Sıcak Su Sistemleri Aracılığıyla Suyu Isıtabilir

  Güneş enerjisiyle çalışan bazı sıcak su sistemleri suyu 140 santigrat dereceye kadar ısıtabilir. Bazı bölgelerde bu, evlerde kullanılan suyun %60 ila %70'ini oluşturmaktadır.

  20. Güneş Bacaları Pasif Güneş Havalandırma Sistemleridir

  Güneş bacaları, doğal havalandırma ve sıcaklık düzenlemesi sağlayarak enerji tasarruflu bina tasarımı elde etmek için alternatif bir seçenektir. Güneş bacaları, bir binanın içini ve dışını birbirine bağlayan şaftlara sahip olmaları bakımından geleneksel bacalara benzer. İşlevleri, camlama veya tuğla, ahşap, kaya, beton, çelik ve toprak gibi termal kütle malzemeleri kullanılarak geliştirilebilir.

  21. Güneş Enerjı̇sı̇ Tuzlu Suyun İyı̇leştı̇rı̇lmesı̇ne Yardımcı Olabı̇lı̇r

  Deniz suyundan tuz elde etmek güneş enerjisinin en eski kullanım alanlarından biridir. Güneş enerjisi, herhangi bir kimyasal madde veya elektrik kullanmadan, atık suları arıtmak için içilebilir, acı veya tuzlu su üretebilir.

  22. Güneş Enerjı̇sı̇ Çamaşır Kurutmanın En Kolay Ve Orı̇jı̇nal Yöntemı̇dı̇r

  Güneş ışığının sizi daha sıcak ve kuru hissettirdiği iyi bilinir. Ancak giysileri iplere, kumaş raflara ve daha fazlasına asarak güneşe tam olarak maruz bırakmak, giysileri kurutmanın orijinal şeklidir.

  23. Güneş Enerjı̇sı̇ Suyu Arıtabilir

  Pastörizasyon, suyu kaynatmadan, bunun yerine ısı veya radyasyon kullanarak dezenfekte etme işlemidir. Su pastörizasyonu kaynatma ile aynı sonuçları verir, ancak daha uzun zaman alır. Bu işlem genellikle suyun karanlık veya kararmış bir kaba ve ardından bir güneş ocağına konmasını içerir. Güneş ocakları güneş ışığını kabın içine yansıtır. Güneş ocakları genellikle plastik, ahşap, karton veya sıkı dokunmuş samandan yapılmış yalıtımlı bir kutudur ve güneş ışığını su kabına yoğunlaştırmak için yanlarında yansıtıcı paneller bulunur. Solar su arıtımı 65 ila 75 derecede altı dakika işlem gerektirmektedir.

  24. Termal Depolama Sı̇stemlerı̇ Güneş Enerjı̇sı̇nı̇ Depolayabı̇lı̇r

  Isı formundaki güneş enerjisi, yüksek özgül ısıya sahip malzemeler kullanılarak termal depolama sistemlerinde depolanabilir. Bu malzemeler arasında taş, toprak, su ve hatta erimiş tuzlar bulunmaktadır.

  25. 1970 Petrol Krı̇zı̇ Dolaylı Olarak Güneş Teknolojı̇sı̇ Araştırmalarına Yol Açmıştır

  1970'te yaşanan petrol krizi, fosil yakıtların bir enerji kaynağı olarak ne kadar hassas olduğunu ortaya koymuştur. Bu da güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji teknolojileri gibi alternatif enerji çözümlerinin araştırılmasına yol açmıştır. Güneş ve rüzgar enerjisi bu dönemde dünya çapında önem kazanmaya başlamıştır.

  26. Güneş Enerjı̇sı̇ Alternatı̇f Enerjı̇nı̇n Geleceğı̇ Olarak Kabul Edı̇lı̇yor

  Güneş enerjisi, fosil yakıtların aksine çevreyi kirletmemekte ve iklim değişikliği ve sera gazı etkisiyle mücadeleye yardımcı olmaktadır. Artık alternatif, yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceği olarak kabul edilmektedir.

  27. Uzay Endüstrisi Güneş Enerjı̇sı̇ne Dayanmaktadır

  Uzay endüstrisinin 1950'lerin başında uzay araçlarına güç sağlamak için güneş enerjisi teknolojisini benimsemiştir. Örneğin Vanguard 1, güneş pilleri aracılığıyla güç üreten ilk uydudur. Bugüne kadar altı milyar milden fazla yol kat ederek halen yörüngede bulunan en eski insan yapımı uydu olma özelliğini korumaktadır. Günümüzde de çeşitli ülkeler, belirli uzay görevlerine gönderdikleri uzay gemilerine güç sağlamak için güneş enerjisini kullanmaktadır.

  28. Güneş Enerjı̇sı̇ Daha Uygun Fı̇yatlı Hale Gelı̇yor

  Bilimsel araştırma ve teknolojideki yeni gelişmeler sayesinde güneş enerjisi gelecekte daha uygun fiyatlı hale gelme yolunda ilerliyor. Verimlilik seviyeleri yükselmeye devam ederken maliyet modelleri azalmaktadır.

  29. Güneş Enerjı̇sı̇ En Çok Kullanılan Üçüncü Yenı̇lenebı̇lı̇r Enerjı̇ Kaynağıdır

  Güneş enerjisi, elektrik için en yaygın üçüncü yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bununla birlikte, konut tipi güneş paneli kurulumları, kolay kurulumları ve uzun ortalama ömürleri nedeniyle evler için önemi artan bir elektrik kaynağı olmaktadır.

  30. Uçaklar Tamamen Güneş Enerjı̇sı̇yle Çalışarak Uçabı̇lı̇r

  Güneş enerjisinin elektrikli araçlara (EV), trenlere ve hatta uzay istasyonları ile uzay araçlarına güç sağlayabilmektedir. Ancak güneş enerjisinden başka hiçbir ek güç kaynağı olmadan dünyanın etrafında uçabilen güneş enerjili uçaklar da kullanılabilir. İsviçreli pilot ve kaşif Bertrand Piccard, Solar Impulse II olarak bilinen güneş enerjili uçağıyla 2016 yılında Abu Dabi'den yola çıkmıştır. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan uçağıyla küresel bir uçuşu tamamlamayı ve ertesi Temmuz ayında geri dönmeyi başarmıştır.

  31. Dünyanın En Büyük Güneş Enerjı̇sı̇ Santralı̇ Çı̇n'dedir

  Çin, 305,99 Gigawatt (GW) güç üreten dünyanın en büyük güneş enerjisi filosu kurulumuna sahiptir. Bu proje, Çin'in güneş enerjisi alanında dünyanın en büyük pazarı olma konumunun yanı sıra ülkenin 2060 yılına kadar toplam karbon emisyonlarını nötralize etme hedefini de yansıtmaktadır.

  32. Güneş Enerjı̇sı̇ Geçı̇cı̇ Kullanım İçı̇n En İyı̇ Enerjı̇ Kaynağıdır

  Güneş enerjisi, güneş ışığının bolluğu ve güneş enerjisi sistemlerinin kolay kurulum süreci sayesinde tercih edilen geçici enerji kaynağıdır. Maden sahaları, gezici fuarlar ve hatta Olimpiyat oyunları, çeşitli geçici konumlarına güneş panelleri taşımakta ve kurmaktadır.

  33. Güneş Enerjı̇sı̇ Hesaplayıcılara Güç Verebı̇lı̇r

  Güneş enerjisinin çeşitli kullanım alanları vardır, ancak hesap makinelerine güç sağlayabildiği daha az bilinmektedir. Güneş enerjisiyle çalışan hesap makineleri, güneş ışınlarını yakalamak için PV hücreleri kullanır ve ardından bunları elektrik akımına dönüştürür. Bu elektrik akımı aynı zamanda hesap makinesinin pilini şarj eder. Güneş enerjisiyle çalışan hesap makineleri, hava kapalıysa veya iç mekanda minimum ışığa maruz kalırlarsa o kadar hızlı çalışmazlar. Ancak doğrudan güneşin altında olsalar da güneş enerjisi toplamaya devam ederler. Ve %0'dan %100'e şarj olmaları sadece bir saat kadar sürer.

  34. Güneş Panellerı̇ Bakım Gerektı̇rmez

  Güneş panelleri çok az bakım gerektirir ya da hiç bakım gerektirmez ve onlarca yıl dayanır. Ayrıca kurulduktan sonra sürekli maliyet çıkarmaz ve özellikle şiddetli doğal afetler olmadığı sürece sağlam kalır.

  35. Güneş Enerjı̇sı̇ Gürültü Kı̇rlı̇lı̇ğı̇ Yaratmaz

  Güneş paneli sistemlerinin hareketli parçaları yoktur ve güç üretmek için yakıt (güneş ışığı dışında) gerektirmezler, bu da onları kesinlikle gürültü kirliliği açısından avantajlı hale getirir.

  36. Güneş Panelı̇ Sı̇stemlerı̇nı̇n Beş Bı̇leşenı̇ Vardır

  Bir konut güneş paneli sistemi, değişen sayıda güneş paneli, bir invertör, akü, şarj regülatörü, kablolama ve diğer destek malzemelerinden oluşur. Güneş panelleri, invertör tarafından elektriğe dönüştürülen ve daha sonra aküde depolanan güneş ışığını emer. Şarj regülatörü akünün aşırı şarj olmasını engeller, bu da kullanım ömrünün daha hızlı tükenmesine neden olabilir. Kablolama ve diğer destek malzemeleri tüm sistemi korur ve birbirine bağlar.

  37. Güneş Enerjisi İçin Bataryalar 7/24 Güneş Enerjisi Sağlayabilir

  Güneş paneli sisteminize bir akü desteği sağlamak, elektriğe sürekli erişim sağlar. Birçok konut ve işletme, sistemlerine takmak için akü tercih ederek gece veya kötü hava koşulları olduğunda da dahil olmak üzere tüm gün boyunca güneş enerjisini kullanabilirler.

  38. Güneş Enerjisi Watt (W), Kilowatt (Kw) Ve Kilowatt-Saat (Kwh) Cinsinden Ölçülür

  W, KW ve kWh elektrik için en yaygın kullanılan birimlerdir. Bir KW, 1000 W'a eşittir. Ancak kWh, saat başına kullandığınız KW sayısını ifade etmez. Bir kWh, 1.000 W'lık bir aleti veya cihazı bir saat boyunca çalışır durumda tutarsanız kullanacağınız enerji miktarına karşılık gelmektedir.

  39. Güneş Pv Elektrı̇k Üretı̇mı̇ Küresel Çapta 145 Twh Arttı

  2020 ve 2021 yılları arasında, güneş PV yoluyla yenilenebilir elektrik üretimi küresel ölçekte 145 tWh artmıştır.

  40. Güneş Enerjı̇sı̇ Toplu Taşıma Araçlarına Yakıt Sağlamak İçı̇n Kullanılmaktadır

  Özellikle otobüslerin güneş enerjisine olan bağımlılığı giderek artmaktadır. Güneş panelleri otobüslerin üzerine monte edilmek yerine güneş enerjisini emmek ve daha sonra kullanılmak üzere elektrik enerjisi üretmek için otobüs duraklarının tepelerine yerleştirilmektedir. Transit programlarındaki kapalı zamanlarda, otobüsler şarj istasyonlarına takılmakta ve bataryaları şarj edilmektedir. Geleneksel tüketici elektrikli araçları da güneş enerjili şarj sistemleri kullanımına geçmektedirler. Birçok kişi güneş panelleri sistemlerini konutlarındaki 1. Seviye şarj cihazlarına bağlamaktadır.

  41. Türkiye Güneş Enerjı̇sı̇ Üretim Potansiyeli Yüksek Bir Ülkedir

  Türkiye güneş enerjisi kullanımı açısından elverişli olup, Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2741,07 saat ve ortalama yıllık toplam ışınım değeri 1527,46 kWh/m2 ile yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. 127 gün güneşlenme süresiyle Van, 125 saat güneşlenme süresi ile Antalya ve Mersin ve 120 saat ile Konya da güneş enerjisi için fazlasıyla elverişli şehirlerden olup Türkiye’ nin yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip şehirlerinden sadece birkaçıdır.

  42. Güneş Enerjı̇sı̇ Kullanıcıları Yılda 35 Tona Kadar Karbondı̇oksı̇t (Co2) Tasarrufu Sağlıyor

  Temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına güvenmek için giderek artan çabanın bir alternatifi olan güneş enerjisi, her yıl yaklaşık 35 ton CO2 emisyonu ve 75 milyon varil petrol tasarrufu sağlamaktadır.

  43. Kirlilik Güneş Işınlarının Dünya Yüzeyine Ulaşmasını Engeller

  Kentsel alanlarda önemli miktarda duman ve hava kirliliği vardır ve bu da güneş enerjisi üretimini olumsuz etkilemektedir. Kirli havadaki sülfatlar radyasyonu yansıtarak Dünya'ya ve dolayısıyla güneş panellerine ulaşmasını engeller. Örneğin, Hindistan'ın Delhi kenti daha temiz bir havaya sahip olması durumunda göreceğinden yaklaşık %12 daha az güneş görmekte ve bu da burayı güneş enerjisi üretimi için ideal bir yer olmaktan çıkarmaktadır.

  44. Ev Sahı̇plerı̇ Güneş Panelı̇ Sı̇stemlerı̇nı̇ 10 Yıldan Kısa Sürede Karşılamaktadır

  İnsanların güneş enerjisine geçme maliyetini dengelemelerine yardımcı olacak birçok finansal plan vardır. Çoğu ev sahibi, sistem yatırımlarını 10 yıldan kısa bir sürede tamamlayabilmektedir. Güneş panelleri onlarca yıl dayandığından, bir güneş paneli sistemine sahip olmanız sürenin çoğunda neredeyse hiç ödeme yapmayacağınız anlamına gelir.

  45. Güneş Panellerı̇nı̇n Malı̇yetı̇ 1977'den Bu Yana %99 Azaldı

  Güneş panelleri, güneş enerjisi için vazgeçilmezdir. Bir güneş hücresinin maliyeti 1977'de watt başına 77 dolar iken bugün watt başına 0,21 dolara denk gelmektedir. Montajı tamamlanmış bir modülün maliyeti ise son yıllarda watt başına sadece 0,39 dolardır.

  46. Ortalama Güneş Paneli Sıstemi %20 Verimlilik Oranına Sahiptir

  Güneş paneli verimlilik dereceleri, sahip olduğunuz üreticiye ve modele bağlı olarak değişir, ancak ortalama bir güneş paneli sistemi yaklaşık %20 verimlilik derecesine sahiptir. Bu, panellerinizin kendilerine çarpan güneş ışığının %20'sini elektriğe dönüştüreceği anlamına gelir. Standart verimli güneş panelleri %15 ila %20 verimlilik arasında, yüksek verimli paneller ise %18 ila %22 verimlilik arasında çalışır. Bazı SolarAVM güneş panelleri %24'e kadar yüksek verimliliğe sahiptir.

  Yorumunuzu bırakın
  *